دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر

محمد هادی ملائیان

کارشناس دانش آموختگان
کارشناسی پیوسته کشاورزی (زراعت و اصلاح بستانات) دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

شماره تماس: ۳۳۶۲۰۰۰۰-۰۲۳ داخلی ۱۳۱

آدرس ایمیل: ac.aff@msh-iau.ac.ir

ساعات مراجعه جهت پاسخگویی: یکشنبه تا پنج شنبه  از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۵:۴۵

( در وقت اذان، نیم ساعت جهت ادای نماز و صرف نهار می باشد )